Naši proizvodi

Štampani beton DECOBET je dekorativni beton koji izgleda kao kamen, cigla ili granit. Štampani beton je ukrasni beton koji se izvodi "štampanjem" betona. Štampani beton je najbolja zamena za BEHATON jer ima mnogo prirodniji izgled i bolje mehaničke osobine, a odabirom odgovarajućih boja i reljefa mi ćemo ga uklopiti u vaš eksterijer.